Slicing Pie

Meerdere problemen van startups kunnen worden opgelost of aanzienlijk verminderd zoals:

  • stress omtrent de aandelenverhoudingen
  • de onderlinge relatie tussen de aandeelhouders
  • de financiering

Auteur Mike Moyer schreef in 2012 een boek over dit onderwerp nadat hem tijdens een aantal startups was gebleken dat er grote problemen zijn met het financieren van nieuwe ondernemingen.
Het is moeilijk om aan geld te komen, terwijl er anderzijds genoeg tijd en talent is om in gezamenlijkheid een nieuw product of dienst te lanceren.

Een tweede probleem dat Mike tegenkwam in zijn ervaringen is de onenigheid die kan ontstaan bij het verdelen van de aandelen in een nieuwe firma.

Om deze twee belangrijke problemen op te lossen hebben een aantal denkers en schrijvers oplossingen bedacht die samen te vatten zijn onder de noemer ‘Dynamic Equity Split’ of ‘Dynamic Equity Allocation’. Oftewel dynamische (of veranderende) aandelenverhoudingen.

Bij het starten van een bedrijf zijn er zoveel onzekerheden, er is zo weinig stabiliteit, dat het aantrekkelijk lijkt om in ieder geval de aandelenverhouding alvast duidelijk te hebben. Tenslotte ligt dat wel binnen de controle van de oprichters. Dus een firma met vier min of meer gelijkwaardige founders besluit dan om elk een kwart van de aandelen toe te kennen.

Een tijd lang gaat dit goed, iedereen trekt er hard aan om het bedrijf van de grond te krijgen. Maar na een half jaar geraakt een van de oprichters in een echtscheiding en een depressie en kan niet langer evenveel energie steken in de firma. Ook geeft hij de firma deels de schuld van de echtscheiding. Kortom, hij heeft er weinig zin meer in en is al aan het solliciteren naar wat anders. Over zijn aandelen ontstaat al snel een conflict.

Slicing Pie, ondernemen op basis van een Grunt Fund

Omdat een startup omgeven is door vraagtekens en onduidelijkheden is het essentieel dat de flexibiliteit maximaal blijft. Het meteen vastleggen van aandelenverhoudingen blijkt in vele gevallen funest voor de goede verhoudingen in een startup.

Tevens is het zaak de financiële last in de aanloop te minimaliseren en de betrokkenheid van oprichters te maximaliseren. Door met oprichters af te spreken dat ze in aanvang geen of weinig betaald krijgen voor hun diensten, maar in plaats daarvan recht krijgen op equity (aandelen) in de startup worden al deze nadelen geneutraliseerd. Het toekennen van aandelen op basis van inspanning wordt ook wel Sweat Equity genoemd. De oprichters kunnen besluiten dit te regelen door middel van een Grunt Fund.