Afscheid nemen van een Grunt

Soms vertrekt er een grunt uit de ‘kudde’.

In de pressure cooker die een startup vormt staat grote druk op de relatie tussen de oprichters. Met een grunt fund wordt in elk geval de stress die kan ontstaan rond aandelenverhoudingen en verschillen tussen de inspanningen van de verschillende deelnemers verkleint. Toch zal het geregeld voorkomen dat een grunt de kudde moet verlaten. Op eigen gelegenheid of gedwongen. Hoe dan ook dient dit vertrek zo eerlijk mogelijk plaats te vinden.

Er bestaan 4 situaties waarop een grunt de kudde verlaat;

A. ontslagen met een goede reden

B. ontslagen om een slechte reden

C. ontslag genomen om een goede reden

D. ontslag genomen om een slechte reden

Afhankelijk van de situaties wordt er met de vertrekkende grunt afgerekend. In situaties A. en D. is de grunt de tijd die hij erin gestopt heeft kwijt. Maar al het geld wat hij erin gestopt heeft, c.q. de waarde van zijn andere input dan tijd krijgt hij terug, maar zonder multiplier. Tevens dient hij niet na vertrek bij een concurrent te werken of een concurrerende activiteit te starten.

In situaties B en C is hij te goeder trouw geweest en mag zijn deel in het Theoretical Base Value houden of wordt uitgekocht tegen TBV waarde en heeft geen concurrentiebeding.