Begrippenlijst

Kudde (grunts)

Een groep grunts (oprichters van een startup) die besluiten samen te werken in een startup dat gebaseerd is op de principes van het Grunt Fund.

Pie, Promise to Issue Equity

Moyer gebruikt het acroniem PIE (taart) om zijn concept aan op te hangen. De verdeling van de taart geschiedt in een Grunt Fund op basis van ingebrachte uren, kapitaal, contacten enzovoort, en gebeurt pas nadat er € 750.000,- aan TBV is gecreeerd door het team. Op die manier krijgt iedereen het aandeel waar hij of zij in fairheid recht op heeft. De exacte waardering van de uren en inbreng is overigens weer een ander verhaal.

Grunt

Deelnemer in een startup die zijn krachten inzet om van de startup een succes te maken. Alle soorten van grunts kunnen nodig zijn in een startup; developers, designers, marketeers, maar afhankelijk van het plan ook koks, advocaten, chauffeurs, enzovoort.

Grunt Fund

Een startup heeft talent, kapitaal en arbeidsinzet nodig. Om de financieringsbehoefte te minimaliseren kan men een Grunt Fund oprichten. Een Grunt Fund beperkt de kapitaalsbehoefte doordat participerende grunst geen (of weinig) beloning ontvangen omdat hun ureninzet wordt genoteerd en toekomt aan de Theoretical Base Value (TBV). Zodra een startup met een Grunt Fund omgezet wordt in een BV of gekocht wordt, bepaalt ieders inbreng tot dan toe welk percentage hij of zij ontvangt van de TBV.

TBV, Theoretical Base Value

De inbreng van elke grunt, zij het uren, relaties, kapitaal of anderszins, wordt maandelijks opgeteld bij het TBV. Dit TBV groeit over een periode van 12 tot 18 maanden uit naar een bedrag rond de € 750.000,- waarna besloten wordt of de startup wordt doorgezet. Een deelnemende grunt die tot die tijd bijvoorbeeld € 75.000,- heeft bijdgedragen aan de startup heeft dus recht op 10% van de aandelen indien besloten wordt er een BV van te maken. Let wel, het TBV is een theoretische calculatie en is niet de marktwaarde van de firma, die zal in de meeste lager, maar in sommige gevallen (veel) hoger kunnen zijn.

GHRR, Grunt Hourly Resource Rate

Het theoretische uurtarief van een grunt en opzichte van de andere grunts. Grunts met meer ervaring en een hogere marktwaarde zullen een hoger GHRR hebben dan grunts die aan het begin van hun loopbaan staan. De basiswaarde van het GHRR wordt gevormd door het bruto uurloon wat een grunt in een normale loonbetrekking zou hebben maal 2. Iemand die € 25,- per uur kost (startende ICT-er bijvoorbeeld) krijgt een GHRR van € 50,-. De opslag van 100% geldt omdat de grunt geen geld gaat ontvangen als betaling, maar aandelen in een (risicovolle) startup.

Fat Grunt en Skinny Grunt

Een Fat Grunt heeft meer dan zijn eerlijk deel gekregen in een startup zonder Grunt Fund, een skinny grunt te weinig. Deze situatie kan worden opgelost door ‘retrofitting’ van de startup waarbij alsnog een Grunt Fund wordt opgericht. De ongelijke verhoudingen moeten daarbij in kaart worden gebracht en geneutraliseerd.

Retrofitting

Startups die gestart zijn met een fixed equity split, en daar nu de nadelen van ondervinden, kunnen een proces ingaan van ‘retrofitting’. Daarmee wordt bedoeld dat er alsnog een grunt fund van wordt gemaakt op basis van dynamic equity. Als iedereen mee wil werken, dus ook de fat grunts (de skinny grunts willen meestal wel), moet er een hercalculatie gemaakt worden van ieders bijdrage alsof de startup vanaf het begin een grunt fund geweest zou zijn.

Calibrating

Het herwaarderen van de TBV zodra nieuwe grunts zich aansluiten bij de kudde. Twee oprichters hebben bijvoorbeeld samen een TBV opgebouwd van € 100.000,-. Elk heeft precies 50% ingebracht. Maar zij hebben ook het meeste risico gelopen in het begin. Nu komen daar twee extra grunts bij, die ook uren gaan maken in het Grunt Fund. Maar voordat die zich aansluiten wordt de TBV verhoogd naar € 200.000,- zodat de nieuwe grunts tegen een hogere TBV aankijken en zich minder snel ‘inverdienen’ dan wanneer de TBV op € 100.000,- was blijven staan.

Absentee Owner

Een mede-eigenaar die niet persoonlijk deelneemt in de activiteiten van de firma. In principe dient dit te worden voorkomen tenzij daar goede redenen voor zijn (de absentee owner is bijvoorbeeld financier of consultant).

Equity

Eigenaarschap van een onderneming in de vorm van aandelen.

Minimum Viable Product

Een product of dienst met het precieze minimum aan eigenschappen die het voor de doelgroep een functionerend product maken. Een vroeg doel van elke startup is het ontwikkelen van het MVP.

Pre-money valuation

De waarde van de firma voordat extern kapitaal wordt aangetrokken.

Post-money valuation

De waarde van de firma na aantrekken van extern kapitaal.

Vesting

Door middel van vesting wordt de continuerende betrokkenheid van oprichters bij een bedrijf bevorderd. Iemand krijgt bijvoorbeeld het recht vijf jaar lang elk jaar 3% van de aandelen in een bedrijf kopen zolang hij in dienst is. Na vijf jaar is zijn aandelenbezit met 15% toegenomen. Stopt hij echter al na twee jaar (en wordt dus mogelijk een absentee owner) dan heeft hij maar 6% verkregen.

Sweat Equity

Mark Cuban Sweat EquityIn zijn algemeenheid wordt hiermee een bijdrage aan een project in de vorm van de inzet van uren bedoeld. Het is het tegenovergestelde van een investering in geld.

In een startup situatie verkrijgt degene die sweat equity verdient een deel van de aandelen in de nieuwe firma. Synoniemen zijn ‘stock for services’ en ‘equity compensation’.

Soms slaagt een startup erin om diensten zoals juridisch- en financieel advies en/of technische ondersteuning te ruilen voor kleine aandelenpakketten.