Waardering van de ingredienten in een Grunt Fund

Een startup heeft allerhande input nodig om te kunnen bestaan en groeien.

Tijd, talent, geld, contacten, ideeen, enzovoort. In een Grunt Fund wordt aan elk element een waarde toegekend. Maar niet elk element weegt even zwaar.
Hieronder de indeling zoals Mike Moyer die heeft geformuleerd. Er mag overigens best van worden afgeweken, dat is aan de grunts zelf.

Grunt-tijd (ook wel GHHR genoemd)

Het normale brutosalaris van een grunt maal 2, gedeeld door 1.760 uur. Dit wijkt af van de calculatie van Mike Moyer die uitgaat van 2.000 werkbare uren per jaar. West-Europa heeft aanzienlijk meer vakantie- en verplichte vrije dagen dan de VS. Een grunt met een brutosalaris van € 40.000,- komt dus op een GHRR van € 40.000,- x 2 / 1760 = € 45,-.

Grunt-tijd van een grunt die ook enige financiele vergoeding ontvangt

GHRR = (brutojaarsalaris – vergoeding) x 2 / 1760.

Tijd van een consultant

Haar gewone uurtarief x 2. (Nb. consultants vallen altijd onder een buy-back regeling).

Geld, contante inbreng

Bedrag maal 4. (Nb. in geval van crowdfunding: Bedrag x 2).

Rente

Indien de startup de kosten en rente vergoed van het krediet dat een grunt aangaat ten behoeve van een startup is er geen opbouw in het TBV.

Aflossing en rente

Indien de grunt de aflossing en rente betaalt van een krediet ten behoeve van de startup dan x4.

Lening van grunt aan de firma

Firma lost af en betaalt rente, geen opbouw in TBV voor de grunt.

Kosten voor firma door grunt betaald

Bedrag x 4.

Materialen en middelen, faciliterend voor bedrijfsvoering

Geen opbouw in TBV. Dit betreft bijvoorbeeld laptops en software van grunts.

Materialen en middelen, onontbeerlijk voor de bedrijfsvoering

Zelfde als geld indien speciaal voor de firma aangeschaft. Indien ingebracht maar minder dan een jaar oud; aanschafwaarde. Indien ingebracht maar ouder dan 1 jaar; economische waarde.

Faciliteiten, auto’s, kantoren

Opbouw in TBV gelijk aan huur- of leasewaarde. Geen betaling boven vergelijkbare concurrenten. Dus een dure auto wordt gewaardeerd als een Golfje indien dit voor de firma voldoende zou zijn.

Ideeën en patenten

Ontwikkeluren maal GHRR. Onbetaalde royalties keer 2.

Relaties, aangebrachte klanten

Onbetaalde commissies keer 2. Of finder’s fee voor bijvoorbeeld investeerders.

Andere resources

Uitonderhandelen.